Hội thảo Global UIT 2019

Xin chào các bạn! Tôi là Hyeseong Oh – kỹ sư thuộc team UIT (User Interface Technology) tại LINE. LINE hiện nay đang cung cấp các dịch vụ mang tính đa dạng toàn cầu, từ dịch vụ nhắn tin mà ai trong chúng ta cũng biết là Line Messenger, cho tới các dịch vụ về nội […]