Category Archives: Miscellaneous

JJUG CCC 2019 Fall Report

Xin chào! Tôi là Kishida, đang làm việc tại LINE Fukuoka.

Trong sự kiện Java community (JJUG CCC 2019 Fall) được tổ chức vào tháng trước, LINE đã tham gia với vai trò nhà tài trợ Gold và nhà tài trợ Sushi. Ngoài ra, bên cạnh các hội thảo dành cho nhà tài trợ, 4 thành viên LINE cũng đã có bài thuyết trình nên tôi xin được chia sẻ về nội dung đó.

Head toward Java 13 and Java 14 / KUBOTA Yuji #ccc_c1

Trong buổi hội thảo đầu tiên của buổi sáng, anh Kubota (@sugarlife) đã giải thích về các tính năng mới nhất của version Java13 và những tính năng sẽ được đưa vào version Java 14 hiện đang được phát triển. Ngoài ra, anh Kubota cũng đã tổng hợp tình hình bảo trì OpenJDK community và OpenJDK fork.