Back-End

Nắm tình hình khói bụi: tạo BOT chất lượng không khí cùng Haskell

Việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong một thời gian ngắn hay dài hạn đều có thể mang lại các vấn đề lớn về sức khoẻ. Khi nhận thấy chất lượng không khí không đảm bảo, chúng ta nên tránh một số hoạt động nhất định. Điều này khiến đặt ra câu hỏi: […]

Code review hiệu quả

Đôi khi trong công việc, chất lượng code trở thành một vấn đề trong team và mọi người bắt đầu thảo luận việc làm thế nào để cải thiện được unit test và code coverage, nhưng thông thường không kéo dài được lâu. Cuối cùng, chuyện đó không còn là một chủ đề hot nữa, […]