Kết nối Cộng đồng Công nghệ Việt Nam

Mở đầu Thị trường IT những năm gần đây chứng kiến sự ra đời của rất nhiều hội nhóm cộng đồng, minh chứng cho việc xã hội ngày càng trọng thị ngành công nghệ, cũng ngày càng “khát” nhân tài hơn bao giờ hết. Dù là tổ chức chính quy hay hoạt động tự do, […]