「Báo cáo thực tập」 Tham gia phát triển chức năng mới cho LINE Coupon tại UIT Global workshop

Xin chào các bạn, tôi là Ryo Kuramoto.Tôi đã tham gia một khóa thực tập mùa hè cho engineer trong một tháng từ 13/8 đến 13/9. Mặc dù là thực tập frontend nhưng tôi được làm việc y như một nhân viên thực thụ.Tôi cũng đã tham gia UIT Global workshop được tổ chức trong […]